Passa al contingut principal

Escola d'Estiu 2024

L'escola d'estiu del 2024 tindrà un format presencial de l'1 al 5 de juliol (en horari de matins) i també un virtual. El campus virtual serà de l' 1 al 14 de juliol. Cada curs té un itinerari propi amb una durada de 30 hores. Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 10 de maig. Seu de les activitats presencials: CFA Pere Calders Carrer de Calàbria, 66, 1a planta 08015 Barcelona Campus Virtual: https://educadults.pangea.org/ Contacte: saoeducacio@gmail.com

Tecnologies emergents en educació: narrativa transmèdia, intel·ligència artificial, realitat augmentada

 


L'educació del segle XXI és significativa, s'allunya dels continguts memorístics, exigeix una sistemàtica argumental que la doti d'una lògica narrativa. I aquest nou enfocament s'està desenvolupant de la mà de la tecnologia, que crea una experiència directa i immersiva. La utilització d'internet com a espai d'informació i comunicació, i com a ecosistema d'aprenentatge, la recent revolució de la intel·ligència artificial i els nous desenvolupaments en realitat augmentada, són elements la posada en funcionament dels quals ha de ser coneguda i analitzada pel professorat de qualsevol nivell i disciplina.

En el curs se segueix un enfocament socioconstructivista, a partir de la base d'aprendre fent. Es promourà el treball autònom i col·laboratiu, alternant la reflexió metodològica amb la realització de tasques pràctiques, i el treball individual amb la comunicació i col·laboració amb altres participants del curs.

La tasca final consistirà en la formulació d'un cas pràctic per a l'aula, basat en els conceptes treballats.

Formador/a: Javier Villatoro


Objectius

1. Introduir els desenvolupaments tecnològics a l'aula d'acord amb les recomanacions del Consell d'Europa en matèria d'educació.

2. Posar en marxa recursos d'aprenentatge autònom i col·laboratiu a partir de les aportacions de la narrativa transmèdia.

3. Programar activitats a partir de l'ús de la intel·ligència artificial.

4. Enriquir el projecte didàctic amb aplicacions immersives i de realitat augmentada.


Continguts

Bases i aplicacions educatives dels processos narratius transmedials.

Tecnologies immersives i participatives a l'educació: la intel·ligència artificial i la realitat augmentada.

Desenvolupament d'estratègies per a la col·laboració entre departaments al voltant d'un projecte comú.


Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i de les aportacions realitzades en els diferents blocs temàtics. Es tindrà en compte la participació i la reflexió personal. Els assistents hauran de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques que correspongui.