Passa al contingut principal

Escola d'Estiu 2024

L'escola d'estiu del 2024 tindrà un format presencial de l'1 al 5 de juliol (en horari de matins) i també un virtual. El campus virtual serà de l' 1 al 14 de juliol. Cada curs té un itinerari propi amb una durada de 30 hores. Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 10 de maig. Seu de les activitats presencials: CFA Pere Calders Carrer de Calàbria, 66, 1a planta 08015 Barcelona Campus Virtual: https://educadults.pangea.org/ Contacte: saoeducacio@gmail.com

Taller d'educació inclusiva i atenció a la diversitat

 


L'educació inclusiva és un procés de transformació de les escoles perquè puguin donar resposta a les necessitats de cada estudiant tenint en compte les seves característiques i particularitats. Per a ells cal que tots i totes els/les agents educatius/es coneguin els elements teòrics, metodològics i eines per ensenyar i avaluar des de la diversitat a la pràctica educativa. Per tant, el taller següent pretén un primer àmbit contextualitzar a través de la reflexió que es tendeix per educació inclusiva i inclusió educativa (context històric) tenint en compte el paradigma col·laboratiu. Un segon àmbit relacionat amb el context legislatiu i principis d'equitat a les escoles (normes, lleis, equips d'orientació, professionals educatius i derivacions) Un tercer àmbit enfocat a les metodologies i eines per millorar la inclusió a l'aula (per això farem servir el Disseny Universal de l'Aprenentatge. DUA) i un darrer àmbit casos pràctics (adaptacions curriculars).

La metodologia a utilitzar per assolir els objectius plantejats serà a través de lectures reflexives de textos, Debats a través de fòrums, aprenentatges basats en problemes. Anàlisi de vídeos i pel·lícules amb preguntes obertes i reflexives

Formador/a: Juan Pablo Calle


Objectius

Aquest taller es pretén assolir els objectius següents

1. Introducció a la conceptualització, coneixement i enfocaments de la inclusió tant a l'àmbit educatiu com social.

2. Proporcionar el context legislatiu (lleis, normes i decrets) amb què es regeixen tant les escoles com a l'àmbit social en el tema d'inclusió.

3. Proporcionar instruments i eines que ajudin els professionals a millorar la seva feina i amb això contribuir a la inclusiva.

4. Analitzar casos pràctics per desenvolupar el pensament crític en temes d’inclusió.


Continguts

1. Fonamentació teòrica a la inclusió

- Context històric de leducació inclusiva

- Conceptualització sobre leducació inclusió.

- La presència de la inclusió a l'educació i l'aula

- La inclusió educativa com a afavoridora de la inclusió social

2. Foment de la política per a un context inclusiu

- Marc normatiu internacional sobre la inclusió

- L'educació inclusiva a la Unió Europea

- Marc normatiu a Espanya i Catalunya sobre la inclusió

3. Estratègies educatives per a una educació més inclusiva

- Principis del Disseny Universal de l’aprenentatge.

- Neurociència: Com aprèn el nostre cervell

- Les emocions i el compromís com a elements que millora els processos educatius

4. Taller

- Casos pràctics

- Pauta de treball aplicada als principis del DUA

- Estructura de planificació


Avaluació

L'avaluació es farà a partir de tres activitats:

1- Text (a definir): Fonamentació teòrica realitzar una síntesi a mode d'infografia/cartell o mapa conceptual amb alguna aplicació com el Canva o una altra amb els aspectes o conceptes que consideris essencials.

2- Anàlisi de preguntes suggerides quan es vegin els vídeos:

Pel·lícula

    • Què explica la pel·lícula?: fer un resum

    • Temes que aborda?

    • Explicar com influeix la pel·lícula en el teu àmbit professional

    • Escull la frase que més t'agradi i l'escena que més t'agradi.

    • T'ha emocionat, has empatitzat, té alguna cosa a veure com la teva vida personal i laboral?

    • Et veus reflectit/da en algun aspecte…

    • Has après alguna cosa?

Vídeos curts

    • Quin tema aborda?

    • T'has emocionat el vídeo, per què?

    • T'has sentit reflectit en algun moment pel vídeo tant personal com professional

    • Què t'aporta el vídeo a la teva vida professional?

3- Estudis de casos (encara per definir): es col·locaran tres casos d'accions pedagògiques a l'aula i els estudiants hauran de respondre preguntes sobre com resoldrien aquests casos