Passa al contingut principal

Escola d'Estiu 2024

L'escola d'estiu del 2024 tindrà un format presencial de l'1 al 5 de juliol (en horari de matins) i també un virtual. El campus virtual serà de l' 1 al 14 de juliol. Cada curs té un itinerari propi amb una durada de 30 hores. Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 10 de maig. Seu de les activitats presencials: CFA Pere Calders Carrer de Calàbria, 66, 1a planta 08015 Barcelona Campus Virtual: https://educadults.pangea.org/ Contacte: saoeducacio@gmail.com

Pedagogia de l'experiència com a recurs educatiu
 L'educació és una activitat que ens acompanya al llarg de la vida. Totes les persones actuem com a educadores i alhora ens eduquem mitjançant la relació amb els altres i amb l’entorn.

De vegades, s'ha entès la cultura com un conjunt de continguts, habilitats o processos que són adquirits i acumulats per superposició. Pensem la cultura com la capacitat de produir i acumular béns, com pintar un quadre, tocar un instrument, fer servir un refrany, preparar un plat de menjar… però la cultura també es pot entendre com un conjunt de continguts que recreem conjuntament totes les persones. Les dones i els homes som durant la nostra vida agents de producció cultural i alhora aprofitem l'aportació de la cultura per incidir en la realitat.

L'educació i la cultura ens poden ajudar a viure millor individualment i col·lectivament. María Zambrano assenyala que la cultura actual ha sabut aplicar els coneixements a la tècnica material, però, en canvi, no ha estat capaç de fer que el conjunt de la població participi de l'activitat creadora pròpia de la cultura. Per a ella, el coneixement implica la transformació de la vida: “el coneixement quan s’assimila no deixa la vida humana en el mateix estat que la va trobar”.

La cultura, en aquest sentit, implica una encarnació dels continguts. No es tracta de tenir una actitud purament passiva sinó que allò que rebem de la cultura passi a formar part de la nostra vida i ens ofereixi fruits apreciables.

En aquest curs treballarem en el marc de les històries de vida, relat autobiogràfic i els continguts provinent de l’experiència. Veurem com el bagatge personal i col·lectiu que ens aporta l'experiència no és un motiu de nostàlgia sinó l'aportació de continguts, de propostes que ens pot ajudar a sistematitzar coneixements i millorar el present i projectar-nos al futur.

Tenim a les nostres mans un valuós material que podem aprofitar per continuar aprenent i per oferir a la comunitat part de la nostra aportació.

Professorat: Angel Marzo- Rodrigo Cid


Objectius

1. Analitzar com actua l'experiència a la base de l'aprenentatge. Elements bàsics i aportacions conceptuals.

2. Estudiar la metodologia associada a la pedagogia experiencial.

3. Presentar materials i recursos per al treball en el marc pedagògic definit.

4. Treballar conjuntament a partir de l'experiència pedagògica del professorat participant al curs i proposar accions per la pràctica educativa.


Continguts

1. L’experiència com a element per l’aprenentatge. El quart saber.

2. Estudi dels processos implicats en l’aprenentatge basat en l’experiència.

3. Històries de vida: metodologia i estratègia per impulsar l'aprenentatge a l'educació permanent.

4. Experiències pedagògiques en activitats educatives amb adults i grans.

5. Recursos que ens aporten la metodologia de les històries de vida.

6. Procés, estratègies i metodologia per materialitzar Les històries de vida en un element que reculli els coneixements i aprenentatges per tal de crear un recurs per a la pràctica educativa.


Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes als diferents blocs temàtics. Es tindran en compte la participació i la reflexió personal.

Els alumnes hauran de participar en el 80% de les activitats del curs, lliurar les tasques que es corresponguin al curs. També caldrà identificar el progrés en l'adquisició dels continguts a través de les seves aportacions.