Passa al contingut principal

Escola d'Estiu 2024

L'escola d'estiu del 2024 tindrà un format presencial de l'1 al 5 de juliol (en horari de matins) i també un virtual. El campus virtual serà de l' 1 al 14 de juliol. Cada curs té un itinerari propi amb una durada de 30 hores. Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 10 de maig. Seu de les activitats presencials: CFA Pere Calders Carrer de Calàbria, 66, 1a planta 08015 Barcelona Campus Virtual: https://educadults.pangea.org/ Contacte: saoeducacio@gmail.com

Llums, Càmera i Aprenentatge: Descobrint el Potencial Educatiu del Cinema

 
Estem immersos en un món audiovisual, on l'aprenentatge ha patit un canvi enorme que ha estat possible gràcies a l'entorn digital i als continguts visuals que són d'ús imprescindible en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Precisament aquest bombardeig d'imatges produeix un efecte d'anestèsia davant la realitat que fa que passi davant la nostra mirada sense exercir una visió crítica i constructiva a partir del que veiem.

El llenguatge cinematogràfic és un imaginari simbòlic comú per a la societat, i per aprendre a explorar-lo aquest curs vol proporcionar instruments, llenguatge i narrativa de cinema al professorat per a la seva aplicació en les diferents disciplines i àrees. L'objectiu és fer possible una educació plural, transversal i amb una mirada crítica per comprendre la nostra realitat a través del cinema. 

Formadora: Jessica Cabezas

Objectius
· Introducció al coneixement dels fonaments del cinema i del seu llenguatge
específic.
· Proporcionar instruments, llenguatge i narrativa de cinema al professorat per a la seva aplicació en les diferents disciplines i temàtiques per contribuir a una educació plural i reflexiva. 
· Desenvolupar la capacitat d' anàlisi crítica dels estudiants a través del cinema.

 Metodologia
Lectura de textos de referència, visionat de curtmetratges i realització de tasques individuals.


Avaluació 
• Realitzar una síntesi a mode d'infografia/cartell o mapa conceptual amb els aspectes o conceptes que consideris essencials. 
• Respondre a un questionari sobre els curts metratges