Passa al contingut principal

Escola d'Estiu 2024

L'escola d'estiu del 2024 tindrà un format presencial de l'1 al 5 de juliol (en horari de matins) i també un virtual. El campus virtual serà de l' 1 al 14 de juliol. Cada curs té un itinerari propi amb una durada de 30 hores. Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 10 de maig. Seu de les activitats presencials: CFA Pere Calders Carrer de Calàbria, 66, 1a planta 08015 Barcelona Campus Virtual: https://educadults.pangea.org/ Contacte: saoeducacio@gmail.com

Discursos d'odi a l'aula: Context i eines pedagògiques


L'educació a la vida adulta pot esdevenir una eina de doni suport als canvis de la societat i permetin a les persones donar resposta als desafiament a les que han de fer front.
Cada moment social té els seus reptes i actualment l’ascens de discursos d’odi repercuteix de forma diària als nostres centres educatius. De forma explícita o implícita, a diari veiem com els discursos de l’alumnat es nodreixen de rumors, estigmatitzacions o intolerància cap a certs col·lectius, moltes vegades vulnerables. 

Sense voler ser una esmena a la totalitat de les pràctiques educatives tradicionals en favor de la tolerància, aquest curs vol actualitzar conceptualment certs aspectes de les mateixes, mirant d’adaptar-les al context actual, tot donant eines als docents per tal de poder afinar les respostes a discursos cada vegada més simples però més captivadors per part del nostre alumnat.

Formador/a: Sergi Amat


Objectius
    • Estudiar les estratègies i tècniques que ens permetin identificar i treballar aquells discursos que poden derivar en estigmatització i exclusió social especialment de col·lectius vulnerables.
    • Analitzar el context que possibilita el creixement de discursos d’odi a la societat actual.
    • Aportar recursos pràctics que ens permetin treballar aquest situacions a l’aula.
    • Adquirir coneixements teòrics i pràctics per tal d’analitzar de forma crítica noves situacions socials i educatives que repercuteixin al centre educatiu.


Contiguts
    • UNITAT 1: Introducció conceptual
A la primera unitat del curs farem una introducció inicial a aquelles qüestions que determinen i delimiten el creixement dels discursos d’odi i les opcions polítiques antidemocràtiques a la societat actual.

    • UNITAT 2: Estratègies i eines antirumors 
Una de les principals portes d’entrada dels discursos d’odi són els rumors sobre certs col·lectius que poden portar a l'estereotip i a la discriminació. En aquest bloc treballarem sobre els conceptes de rumor, estereotip o prejudici i desenvoluparem estratègies per esdevenir agents antirumors. 

    • UNITAT 3: Fake News
Un dels fenòmens més impactants del nostre temps és la manca de veracitat en moltes de les informacions que consumeixen la majoria de les persones que tenim a l’aula. Com podem identificar una font fiable? I una notícia falsa? En aquest bloc treballarem entorn d’aquestes preguntes que fan ballar el cap tant de les alumnes dels nostres centres educatius com de les pròpies professionals de l’educació.

    • UNITAT 4: Punitivisme
Darrerament a les aules ha augmentat el debat sobre sentències judicials i aspectes de tipus legal. Cada vegada guanya més pes el discurs, segons el qual, a més duresa en les sancions i penes de presó més segura seria la nostra societat. Davant d’aquesta realitat a les professionals ens poden falta eines per poder confrontar certs discursos que semblen «de sentit comú», però que ens condueixen cap a una societat cada vegada més punitiva. En aquesta unitat treballarem entorn de conceptes legals bàsics i reflexionarem sobre aquest fenomen cada vegada més creixent a la nostra societat. 

    • UNITAT 5: Caixa d’eines en favor del respecte i la tolerància 
A aquest última unitat programarem una activitat, amb la tutorització del formador del curs, que ens ajudi a treballar valors com el respecte i la tolerància per contrarestar els discursos d’odi cada dia més presents a l’aula. 


Avaluació
L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes als diferents blocs temàtics. Es tindran en compte la participació i la reflexió personal.   

L’avaluació dels coneixements serà de caire qualitatiu a partir de la resolució de casos i situacions específiques plantejades a l’aula.

Durant el curs es proposaran tres activitats obligatòries (Unitats 1, 3 i 5) i dues d’optatives (Unitats 2 i 4). Dins de la Unitat 5 es proposarà la realització d’una unitat didàctica amb els coneixement adquirits durant el curs a partir de la qual es podrà realitzar una avaluació de l’assoliment dels objectius.