Passa al contingut principal

Escola d'Estiu 2024

L'escola d'estiu del 2024 tindrà un format presencial de l'1 al 5 de juliol (en horari de matins) i també un virtual. El campus virtual serà de l' 1 al 14 de juliol. Cada curs té un itinerari propi amb una durada de 30 hores. Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 10 de maig. Seu de les activitats presencials: CFA Pere Calders Carrer de Calàbria, 66, 1a planta 08015 Barcelona Campus Virtual: https://educadults.pangea.org/ Contacte: saoeducacio@gmail.com

Comprensió lectora i expressió escrita: suports digitals

 Professor: Joaquim Fonoll
REC0090651 Diversitat i inclusio: recursos digitals
Aquest curs por servir per acreditar el nivell A1, A2, B1 i B2 de la CCDD

Curs asincrón, 30h reconegures, i sense videoconferències que et permet  treballar al teu aire organitzant la feina com  a tu et vagi millor

Presentació

Llegir és comprendre la informació escrita, és penetrar en les diverses capes de significats que un text pot contenir.

Les eines digitals ens ofereixen la possibilitat de crear suports per  facilitar al lector la comprensió de la informació i l’apropiació del significat del text adaptant-nos a les seves capacitats i experiències.

Escriure és codificar un missatge en un text, és elaborar un text que compleixi amb eficàcia la seva funcionalitat comunicativa.

Per escriure bé cal reescriure. S’aprèn a escriure corregint i l’ordinador facilita corregir el text fins aconseguí la forma adequada

En aquest curs trobareu;

 • Recursos didàctics i suports, creats amb l’ordinador, per facilitar la comprensió lectora
 • Diferents activitats per apropiar-se del text descobrint capes més profundes de signficat
 • Eines i recursos digitals per millorar l’expressió escrita
 • Estratègies i experiències didàctiques d’expresió escrita  basades en el processador de text

Objectius

 1. Analitzar com poden ajudar les eines digitals en la comprensió producció de textos escrits
 2. Conèixer eines, suports i estratègies per la comprensió d’un text que podem elaborar amb recursos digitals
 3. Conèixer propostes didàctiques per treballar l’expressió escrita amb el processador de text i altres recursos digitals

Continguts

El curs està estructurat en quatre mòduls.

Mòdul 1 Fluidesa lectora i suports a la comprensio

 • Els components de la comprensió lectora: descodificació i fluïdesa, lèxic i marc cognitiu.
 • Suports digitals per la lectura en veu alta i la fluïdesa lectora
 • Eines digitals per elaborar suports semàntics , sintàctics, mapes mental. diccionaris visuals i guies de lectura .
 • Eines d’anàlisi de text: Llegibilitat, adaptacions de text, lectura fàcil.

Mòdul 2 Apropiació de significats i compartir el gust per la lectura

 • Interaccions digitals per apropiar-se del text amb el text (connexions ,visualitzacions, preguntes, prediccions, inferències, reparar la comprensió)
 • Estratègies de comprensió: ressaltadors i marcadors digitals, anotacions i presa de notes, traducció i diccionaris integrats, mapes conceptuals i organitzadors gràfics digitals.
 • Gamificar la comprensió lectora. Píndoles d’activitats, recerca d’indicis, Inferir informacions, anticipar hipòtesis.
 • Recursos per avaluació de la comprensió lectora: Rubriques, formularis, checklist, indicadors i gestió de les dades
 • Compartir el gust per la lectura: Tràilers Books, BookTok, Bookstagramers, clubs de lectura, el fenomen fan.

Mòdul 3 Planificar i escriure un text

 • El text i la didàctiques de l’expressió escrita. Aportacions de Daniel Cassany
 • Ell procés d’escriure en la societat digital: planificar, textualitzar, revisar i publicar.
 • Eines digitals per planificar textos
  • Eines per generar i organitzar les idees
  • Planificadors visuals: Diagrames, organitzadors gràfics, mapes de conceptes, Story Board
  • Plantilles i tipologies de text
 • Textualitzar
  • Eines digitals per textualitzar: el processador de text i el reconeixement de la parla
  • Processador de textos: prestacions bàsiques i avançades

Mòdul 4 Revisar i millorar el text

 • Revisar el text
  • La tasca de corregir i la seva finalitat
  • Escriure i reescriure a l’ordinador
  • Eines per millorar l’adequació lèxica: diccionaris de sinònims, vocabularis temàtics, corpus, predicció de paraules
  • Suports ortogràfics i gramaticals: correctors, conjugadors verbals, diccionaris de partícules discursives
  • Eines digitals per l’anàlisis semàntic, sintàctic, de coherència i cohesió. Llegibilitat, resums automàtics i altres aplicacions de la IA.
  • Aspectes visuals: estil de text, disseny gràfic i autoedició.
 • Seguiment i avaluació de procés d’escriure: Llistes de verificació, rubriques, registres i formularis
 • Canvis metodològics, projectes d’escriptura i experiències d’aula