Passa al contingut principal

Escola d'Estiu 2024

L'escola d'estiu del 2024 tindrà un format presencial de l'1 al 5 de juliol (en horari de matins) i també un virtual. El campus virtual serà de l' 1 al 14 de juliol. Cada curs té un itinerari propi amb una durada de 30 hores. Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 10 de maig. Seu de les activitats presencials: CFA Pere Calders Carrer de Calàbria, 66, 1a planta 08015 Barcelona Campus Virtual: https://educadults.pangea.org/ Contacte: saoeducacio@gmail.com

Aprendre amb tecnologia. Una mirada des de la neurociència

 Saps quines són les eines que més fan servir els teus estudiants? Formar a persones implica saber quines són les seves necessitats i també, identificar els canals a través dels quals es comuniquen i aprenen. Com a docent, has de conèixer com aprèn l’alumnat i identificar les eines que ells utilitzen per aprendre per tal de poder extreure’n tot el seu potencial. L’aprenentatge de les persones participants en les teves accions formatives està en joc. Amb aquest curs, sabràs quines són les millors estratègies d’aprenentatge que pots fer servir per aconseguir que el teu alumnat aprengui i, alhora, quines són les eines tecnològiques que ho fan possible.

La principal finalitat d’aquest curs és la de saber quines eines tecnològiques pots fer servir per aplicar les millors estratègies d’aprenentatge en els teus cursos. D’aquesta manera faràs possible l’aprenentatge.


Objectius

-Com aprenem a l’edat adulta
-Conèixer tècniques i estratègies d’aprenentatge útils
-Utilitzar determinades eines tecnològiques per ensenyar a aprendre
-Plantejar una sessió formativa amb l’ús de les eines més apropiades segons la finalitat


Continguts

-L’aprenentatge en l’edat adulta
-Tècniques i estratègies d’aprenentatge
-Eines tecnològiques per la gestió de l’aprenentatge
-Disseny d’accions formatives on es faci ús d’eines tecnològiques que responguin a la finalitat de l’acció


Avaluació

Disseny d’una acció formativa que faci ús d’eines tecnològiques que responguin als objectius de l’acció formativa.


Al finalitzar el curs es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament


L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.